LEADER?


LEADER är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Den handlar om att man i ett område går samman och gör en plan/strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Strategin genomförs genom att man beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen.

 

LEADER genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2007-2013

 

Läs mer om Leader på Jordbruksverkets hemsida här

Läs om jordbruk och landbygdsutveckling på Europeiska Kommissionen här

 

Leader Sommenbygd har ca 6,2 miljoner kr att fatta beslut om per år. Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, t ex i form av nedlagd arbetstid.

 

LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till "Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi". 


Leader Sommenbygds geografi


Under perioden 2007-2013 ingår nio kommuner i Leader Sommenbygd: hela Vadstena, Ödeshög, Boxholm, Ydre, Åtvidaberg, Kinda, Tranås, Aneby samt norra delen av Jönköpings kommun. 
Tätorter på mer än 3000 innevånare (Aneby, Kisa, Vadstena, Tranås och Åtvidaberg) är undantagna och där kan det endast bedrivas projekt som är direkt inriktade på att skapa nytta för den omgivande landsbygden. Karta


Beslutsprocessen


Leader-stöd kan sökas av företag, föreningar eller andra organisationer i samverkan. En av de viktigaste grunderna för Leader-arbetet är just samverkan och erfarenheten visar att man kan nå mycket längre om man är flera parter som utvecklar projektet och bedriver arbetet tillsammans.
LAG (Local Action Group) är ansvariga för genomförandet av strategin och fattar beslut om vilka projekt man vill stödja. Gruppen består av 11 medlemmar från Leader Sommenbygds kommuner med representanter från offentlig, privat, ideell sektor, samt ungdomsrepresentanter. Fullmäktige består av 36 medlemmar. Lista över medlemmar

Utvecklingsstrategin

Leader Sommenbygds utvecklingsstrategi 2007-2013


Ladda ner den fullständiga utvecklingstrategin här

Ladda ner den kortfattade utvecklingsstrategin här